eldningsolja pris

För den som tänker köpa eldningsolja är pris en mycket viktig faktor. Priset på eldningsolja är högt och det gör att det blir ett allt ovanligare alternativ för uppvärmning. När jag var barn var det nog ganska vanligt däremot. Jag minns att min kompis föräldrar eldade med det och med ved, blandat. Ibland det ena och ibland det andra beroende på årstid, utomhustemperatur, och tid på dagen, samt behov av varmvatten för just den dagen. Hur många tänkte duscha och när? Det var likadant hemma hos oss och jag minns oljelukten.